UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Thanh Hải

THANH HẢI TỔ CHỨC RA QUÂN LẬP LẠI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ GẮN VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG.

7/9/2019 406 Đã xem

THANH HẢI TỔ CHỨC RA QUÂN LẬP LẠI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ GẮN VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG.

 

UBND phường Thanh Hải xây dựng Kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị gắn với phát động nhân dân tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, xóa các điểm tập kết rác tự phát trên các tuyến đường, tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự đô thị và bảo vệ môi trường, bàn giải pháp xử lý các hành lấn chiếm vĩa hè, lòng lề đường để làm nơi buôn bán, hành vi vứt, thải rác không đúng nơi quy định, treo các áp phích, giấy dán tường quảng cáo làm mất mỹ quang đô thị trên địa bàn phường...

Đồng thời, phối hợp cùng với Đoàn phường, các đoàn viên các khu phố, chi đoàn bạn PA02, chi Đoàn PV05, chi đoàn Quân sự  và Chi Đoàn Hải Đội 2 tại địa phương ra quân đã quét dọn 02 tuyến đường khu dân cư đồng thời xóa 02 điểm tập kết rác tự phát. Thu gom xử lý trên 5mrác thải rắn khu vực kè Cảng cá Thanh Hải, Tháp nước thuộc khu phố A, khu phố E.

Cùng với phát động, tổ chức ra quân Lập lại trật tự đô thị. UBND phường tăng cường công tác phát thanh tuyên truyền, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh về nội dung, hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi buôn bán, lấn chiếm vĩa hè, lòng lề đường và các hành vi vứt, xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định trên địa bàn phường theo nội dung quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, nhằm góp thực thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta”./.

                                                                   Bài, Ảnh: Trần Thị Thanh Hiền

 

Top