UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Thanh Hải

PHƯỜNG THANH HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 -2019

8/21/2019 477 Đã xem

PHƯỜNG THANH HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 -2019

UBND phường Thanh Hải tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nến quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hạnh – Bí thư Đảng ủy phường, ông Nguyễn Văn Mong – Chủ tịch UBND phường ( Chủ trì hội nghị), ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban chỉ huy quân sự phường; Trưởng các ban, ngành , đoàn thể; công an phường; Bí thư chi bộ, Trưởng ban điều hành, Trưởng ban công tác mặt trận và khu đội trưởng 5 khu phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng ban chỉ huy quân sự phường báo cáo sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019. Phát huy những kết quả đã đạt được và bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 10 năm qua, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hạnh – Bí thư Đảng ủy phường đã biểu dương những thành tích đạt được của chính quyền, các ban, ngành, hội đoàn thể  và nhân dân phường Thanh Hải; để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, Ban chỉ huy quân sự phường cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường. Phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội và đảm bảo hậu cần quản lý vũ khí trang bị.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

                                                Ảnh , bài viết: Trần Thị Thanh Hiền

 

Top